MENU
0

Personuppgiftspolicy

Easycamp.com ägs av
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark

Allmänt
Personuppgiftspolicyn omfattar behandling av personuppgifter och beskriver hur easycamp.com samlar in och behandlar din information.

Personuppgiftspolicyn gäller för den information du lämnar till oss eller som vi samlar in via easycamp.com när du besöker webbplatsen.

Oase Outdoors ApS är registeransvarig för din information.

Insamling av personuppgifter på easycamp.com
När du besöker easycamp.com samlar vi in uppgifter om dig. Det är uppgifter om din webbläsare, vilka sökord du använder på webbplatsen, din IP-adress och information om din dator med syfte att optimera konvertering av webbplatsen samt utföra målinriktad marknadsföring.

Köper du en produkt på easycamp.com samlar vi in följande information om dig: namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt vilka produkter du köper och eventuellt returnerar. Vi samlar in den här informationen för att kunna skicka dina varor och uppfylla våra skyldigheter när det gäller bokföring.

Om du anmäler dig till vår klubb och tillhörande nyhetsbrev används din information för att skicka e-post om våra produkter, om camping i allmänhet, erbjudanden samt direkt marknadsföring. Easy Camp behandlar personuppgifter för att kunna skicka nyheter och information till dig om vårt varusortiment via kommunikationsformer som e-post, sms, telefon, appnotifikationer, sociala medier eller kommunikationsappar.

I anslutning till vår kundklubb samlar vi in information om dig, såsom: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedag samt information om ditt tält. Vi använder den här informationen för att administrera din anmälan, informera dig om erbjudanden och för direkt marknadsföring – information om nya produkter, erbjudanden och andra nyheter och information.

Om du är kund på easycamp.com eller är anmäld till vårt nyhetsbrev så skickar vi varukorgar som du har lämnat kvar, kundundersökningar samt relaterade produkter och rekommendationer till dig som en service.

Du kan alltid ångra dina samtycken, antingen samtliga eller enskilda, och du kommer alltid att kunna avanmäla dig från eventuella nyhetsbrev genom att du loggar in eller direkt via e-post.

Underlag för insamling av personuppgifter
Ovanstående personuppgifter insamlas för att vi ska kunna förbättra funktioner på webbplatsen samt webbplatsens funktion samt kunna erbjuda dig relevanta produkter.

Din IP-adress använder vi för att se till att du hamnar på sidan för rätt land. IP-adressen loggas även vid betalning för att kunna användas vid en eventuell polisanmälan om bedrägeri.
Namn, adress och e-postadress samt telefonnummer samlas in så vi kan uppfylla vårt avtal med dig.

Användning av registerförare
Vi använder externa företag för att hantera den tekniska driften av webbplatsen, för utskick av målinriktad marknadsföring (bl.a. retargeting), för förbättring av webbplatsen, analys och statistik samt för betalningstjänster. Dessa företag är registerförare och följer våra instruktioner som registeransvariga. Registerförare får inte använda information för andra ändamål än vårt avtal specificerar och har ingått sekretessavtal om denna information.

Ett registerföraravtal har ingåtts med alla externa företag vi använder som registerförare.

Dina rättigheter
Som registeransvariga måste vi informera dig om behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst skriftligen begära att få veta vilken information vi har registrerat om dig, vad informationen används till, vilka kategorier av personuppgifter det gäller, information om eventuella mottagare av informationen samt varifrån informationen härstammar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har registrerat om dig. Om du vill ha information om de personuppgifter vi registrerat om dig skickar du en skriftlig begäran till vår kundservice genom att följa länken i sidfoten.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Om du upptäcker att det finns fel i den information vi registrerat om dig ber vi dig att kontakta oss skriftligen så att vi kan korrigera informationen.

Information som samlas in i förbindelse med din anmälan till kundklubben kan du i framtiden  själv korrigera i din användarprofil.

Rätt till radering
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ta bort alla eller vissa personuppgifter, t.ex. om du går ur vår kundklubb. Vi är inte skyldiga att radera din information om den krävs för att kunna uppfylla våra förpliktelser när det gäller bokföring.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa situationer rätt att begära att behandlingen av din information begränsas till endast lagring. Det kan t.ex. gälla om du anser att de uppgifter vi har om dig inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att överföra denna information till annan registeransvarig när vi samlar in dina personuppgifter i samband med 1) att du köper en produkt av oss 2) du anmäler dig till vår kundklubb.

Rätt att göra invändningar
Du kan när som helst, av giltiga skäl, invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi samlar in för att förbättra webbplatsen och dess funktioner.
Du kan även när som helt invända mot vår behandling av dina personuppgifter när det gäller direkt marknadsföring.

Om du invänder mot vår behandling av dina personuppgifter har vi inte längre rätt att behandla informationen om vi inte kan visa att vi har laglig rätt att fortsätta behandlingen.

Rätt att dra tillbaka samtycke
Om du gett ditt samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka detta samtycke.

Rätt att klaga
Du kan när som helst lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Radering av personuppgifter
Om du inte använder vår webbsida under en period på 1 år så tar vi automatiskt bort den information vi har om dig. För att uppfylla vissa lagstadgade krav, bland annat vad gäller bokföring (5 år från räkenskapsårets slut) och konsumentköplagen (den 2-åriga reklamationsrätten) kan vi spara vissa personuppgifter under längre tid.

Information som samlas in i samband med anmälan till vårt nyhetsbrev och därmed vår möjlighet att skicka reklam per e-post eller sms raderas när du säger upp dig från nyhetsbrevet, om vi inte har rätt att fortsätta behandlingen.

Information som samlas in i samband med din anmälan till vår kundklubb raderas automatiskt om du varit inaktiv i mer än 3 år. Du kommer att kontaktas per e-post innan vi raderar din kundklubbsinformation och har möjlighet att svara om du inte vill att din information ska tas bort.

Om du avanmäler dig från vårt nyhetsbrev så raderas din kundklubbsinformation automatiskt.

Säkerhet
Våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställer att personuppgifter inte tas bort, försvinner, ändras eller blir oanvändbara på grund av oaktsamhet eller olagliga handlingar, samt att de inte missbrukas eller kan användas av någon obehörig part.

Endast personal som behöver ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till informationen.

Kontaktinformation
Oase Outdoors ApS är registeransvariga för de personuppgifter som samlas in via easycamp.com
Om du har frågor eller kommentarer om vår personuppgiftspolicy kan du kontakta

Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark
Tfn.: +45 69 15 20 17
E-post: webshop_se@easycamp.com

Ändringar av personuppgiftspolicy
Vi har rätt att när som helst ändra vår personuppgiftspolicy. Du informeras om ändringar nästa gång du besöker webbplatsen.
Om du är med i vår kundklubb informeras du om ändringar i vår personuppgiftspolicy genom ett e-postmeddelande till din registrerade e-postadress.

Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 15/12 2018