Ansvarsforhold

Denne website er udarbejdet af Oase Outdoors ApS som en service for kunderne.

Læs venligst disse Anvendelsesbestemmelser, før websiten benyttes. Brugeren indvilliger i nedennævnte Anvendelsesbestemmelser, når websiten benyttes. Oase Outdoors ApS forbeholder sig ret til når som helst at ændre, forandre, revidere, tilføje eller fjerne en del af de følgende Anvendelsesbestemmelser helt eller delvist.

Angivelse af ophavsret 

Alle materialer, herunder tekster, illustrationer, fotos og videoklip på denne website, tilhører Oase Outdoors ApS og er beskyttet af dansk og international ophavsretslovgivning, medmindre andet er angivet. Derfor er det ikke tilladt at reproducere, offentliggøre, forandre eller udarbejde afledte værker på basis af denne website uden tilladelse fra Oase Outdoors ApS. Kontakt venligst marketingafdelingen hos Oase Outdoors ApS, hvis der er tvivl om, hvordan ophavsretligt beskyttede materialer fra websiten må benyttes.

Lovvalg

Adgang til denne website og anvendelse af indholdet heraf bestemmes af og fortolkes i henhold til dansk lovgivning.

Ansvarsfralæggelse

Anvendelsen af denne website er helt for egen risiko. Hverken Oase Outdoors ApS eller nogen anden part, der har været involveret i oprettelsen heraf, kan drages til ansvar for skader eller tab, der skyldes anvendelse eller adgang til denne website.

Hemmeligholdelse 

Alle informationer, kommentarer, spørgsmål, ideer eller materialer, brugeren overfører til websiten, vil blive behandlet som ikke-fortrolige. Det betyder, at det står Oase Outdoors ApS frit for at anvende de informationer, der overføres med det ene eller andet formål for øje.

Links til andre websites 

Denne website kan indeholde links til andre websites. Disse websites drives af andre parter. Oase Outdoors ApS har derfor ikke noget ansvar for disses indhold. Det er derudover alene brugerens ansvar at beskytte sig mod virus og andre ødelæggende elementer.

Links til easycamp.com 

Oplysninger om og links til easycamp.com kan være offentliggjort på andre websites. Oase Outdoors ApS påtager sig intet ansvar for de oplysninger og links, der er offentliggjort på tredjeparts websites.

Denne websites sikkerhed 

Det er forbudt at krænke eller forsøge at krænke denne websites sikkerhed. Det vil sige, at brugeren ikke må søge adgang til data, der ikke er beregnet på vedkommende, ligesom brugeren ikke må forsøge at scanne eller teste systemets eller netværkets sårbarhed. Derudover må brugeren ikke sende uopfordrede e-mails eller en virus til websiten. Krænkelser af system- eller netværkssikkerheden kan medføre civilretligt eller strafferetligt ansvar.

Informationernes nøjagtighed

Oase Outdoors ApS bestræber sig på at sikre, at informationer, der offentliggøres på websiten, er nøjagtige. Der gives dog ingen garanti for website-informationernes nøjagtighed.