Persondatapolitik

Easycamp.com er ejet af 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark

Generelt
Persondatapolitikken omhandler behandling af personoplysninger og beskriver hvordan Easycamp.com indsamler og behandler oplysninger om dig.
Persondatapolitikken gælder for de oplysninger du afgiver til os, eller som vi indsamler via Easycamp.com når du besøger sitet.
Oase Outdoors ApS er dataansvarlig for dine oplysninger.

Indsamling af persondataoplysninger på Easycamp.com
Når du besøger Easycamp.com, indsamler vi oplysninger på dig. Det er oplysninger omkring, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du anvender på sitet, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på sitet samt foretage målrettet markedsføring. 
Tilmelder du dig vores nyhedsbrev vil dine oplysninger blive brugt til at sende dig elektronisk post med informationer om vores produkter og om camping generelt, samt direkte markedsføring. 

Grundlaget for indsamling af personoplysninger
Ovenstående persondata indsamles for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på sitet og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante produkter. 
Din IP-adresse bruger vi for at sikre, at du lander på den rigtige landeside. Navn og e-mail indsamles for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Brug af databehandlere
Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af sitet, ved udsendelse af målrette markedsføring (herunder til retargeting), til forbedring af sitet, analyse og statistik. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks som dataansvarlige. Databehandlere må ikke anvende data til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed omkring disse.
Der er indgået Databehandleraftale med alle eksterne virksomheder vi anvender som databehandlere.

Dine rettigheder
Som dataansvarlig skal vi oplyse dig om dine rettigheder omkring behandlingen af dine persondata.

Indsigtsretten
Du er til enhver tid berettiget til skriftligt at anmode om oplysning om blandet andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og hvilke modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer. 
Du har ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger skal du rette skriftlig henvendelse til vores serviceafdeling følg linket i sidefoden.

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Bliver du opmærksom på fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, beder vi dig rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning
Du har, i visse tilfælde, ret til at få slettet alle eller visse af dine personoplysninger

Retten til at begrænse behandling til opbevaring
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger til egentlig opbevaring. Det kan for eksempel være, hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.
 
Retten til dataportabilitet
Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse
Du kan til enhver tid, af særlige grunde, gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på sitet og opbygningen heraf.

Du kan endvidere til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.
Gør du indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, er vi ikke længere berettiget til at behandle oplysningerne, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Hvis du har givet særskilt samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke. 

Retten til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.

Sletning af persondata
Gør du ikke brug af vores hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig. 
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og hermed vores mulighed for at sende dig markedsføringsmateriale pr. e-mail eller sms vil blive slettet ved at du afmelder dig, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen.

Sikkerhed
Vores tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltning sikre, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger, for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Kontaktoplysninger
Oase Outdoors ApS er dataansvarlig for de persondata, der indsamles via Easycamp.com

Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte 
Oase Outdoors ApS
Kornvej 9
7323 Give
Danmark
Tel.: +45 7022 8500
Email: info@oase-outdoors.dk

Ændringer i persondatapolitikken
Vi er til enhver tid berettiget til at ændre i vores persondatapolitik. Foretages der ændringer vil du vil blive orienteret om disse ved dit næste besøg på sitet.

Persondatapolitikken er senest opdateret 20/5 2018