Stænger

Dækker garantien også stænger?

Vi yder ikke garanti for funktionsfejl, svigt eller skader på stænger, som skyldes forkert eller urimelig brug, ukorrekt brug eller skader opstået efter købet, eller skader, som skyldes normal slitage, såsom begrænset eller forkert opsætning af teltet, dårlig vedligeholdelse, forkert brug eller forsømmelse, anvendelse af teltet til et formål, det ikke er beregnet til, eller ændring af teltet eller skader som følge af ekstreme vejrforhold eller forkert nedpakning.

Hvis du mener, at du har en reklamation, der falder ind under garantien, skal du først kontakte den forhandler, du købte produktet hos. De kan oplyse dig om, hvordan du skal forholde dig. Du skal altid medbringe købskvittering.