Generelle emner

Jeg har et defekt produkt. Hvor skal jeg henvende mig?

Ethvert produkt, som måtte have en fejl, skal returneres til den forhandler, hvor det blev købt.

Kan Easy Camp hjælpe mig med at finde en reservedel fra for 5 år siden?

Desværre er vi ikke i stand til at opbevare et større antal af reservedele fra flere år tilbage, så i første omgang vil vi bede dig tage kontakt til din nærmeste Easy Camp forhandler da han kan hjælpe dig med at identificere delen, og se om vi har det på lager. Desuden vil vi også anbefale tentspares.co.uk og scottishmountaingear.com

Hvad skal jeg gøre hvis en Easy Camp del er gået i stykker eller ikke fungerer hensigtsmæssigt?

- Alle garanti sager er håndteret gennem vores forhandler netværk, og forhandleren som solgte dig udstyret er ansvarlig for at udfylde garanti formularen. Easy Camp vil sjældent være i stand til at hjælpe dig, eftersom at både din og vores kontrakt er med forhandleren.

- Hvis dit problem ligger udenfor garantien kan din forhandler stadig være i stand til at finde en pris på reperationen eller på de enkelte reservedele, og foreslå en løsning til hvordan det kan repareres. Reservedele kan også findes på tentspares.co.uk og scottishmountaingear.com den sidste kan også reparere telte

Kan jeg snakke direkte med Easy Camp når I er på en messe?

Vi står altid klar til at besvare jeres spørgsmål vedr. nuværende telte når vi deltager på messer.

Hvornår kan jeg forvente at se produkterne fra denne sæson hos forhandlerne?

Vores mål er at alle forhandlere har modtaget deres produkter i slutningen af April.

Er købet dækket af en garanti?

Vi er underlagt gældende lovgivning og garantibetingelser for EU og yder således to års begrænset garanti på fabrikationsfejl. De første 6 måneder dækkes af garantien, og derefter overgår bevisbyrden til køberen (slutbrugeren) i de sidste 18 måneder.

Ved alle reklamationer i henhold til garantien skal der fremlægges bevis for købet.

Vi yder ikke garanti for funktionsfejl, svigt eller skader på stof og komponenter, som skyldes forkert eller urimelig brug, ukorrekt brug eller skader opstået efter købet, eller skader, som skyldes normal slitage, såsom begrænset eller forkert opsætning af teltet, dårlig vedligeholdelse, forkert brug eller forsømmelse, anvendelse af teltet til et formål, det ikke er beregnet til, eller ændring af teltet eller skader som følge af ekstreme vejrforhold, forkert nedpakning eller naturlig nedbrydning som følge af sollys. Vi vil, hvor det er muligt, forsøge at reparere produktet og tilbyde reservedele, før vi foretager ombytning. Produkter, der repareres eller ombyttes i henhold til garantien, vil være dækket af en garantiperiode, der svarer til garantiperioden for den oprindelige del.

Hvis du mener, at du har en reklamation, der falder ind under garantien, skal du først kontakte den forhandler, du købte produktet hos. De kan oplyse dig om, hvordan du skal forholde dig.

Mit produkt er gået i stykker men min forhandler er lukket?

Alle vores garanti sager, kører gennem vores forhandler netværk, og derfor vil vi gerne anmode om at du kontakter din nærmeste Easy Camp forhandler og spørger dem om de vil hjælpe dig med at udfylde garanti formularen.